Op Koers!¡ met onze partners

Bij Koers!¡ hebben wij het vaak over de samenwerking met onze partners. ‘Wij zijn de ideale partner voor accountants- en administratiekantoren als specialist op het gebied van controlewerkzaamheden’ staat er op onze website. Maar hoe gaat dat in zijn werk en hoe kijken onze partners naar onze samenwerking.

Ruud Korterik van Lokhorst accountancy & advies uit Epe wilde hier wel wat over kwijt.

Ruud: “Wij zijn al heel lang verbonden met Koers!¡. Lang geleden was Alfred Waterink (een van de partners) mijn baas. We bedienden toen een gezamenlijke klant. Op een gegeven moment ben ik overgegaan naar een ander kantoor waar ik inhoudelijk een andere rol kreeg maar wel bij dezelfde klant bleef komen. Zo zijn wij eigenlijk altijd in contact gebleven. Lokhorst, waar ik als accountant werk, is een accountants- en advieskantoor, dat uit strategisch oogpunt geen jaarrekeningcontroles uitvoert. Voor de uitvoering van de jaarrekeningcontroles bij onze klanten zochten wij een partner, en dat is Koers!¡. Wij besteden alle controles van jaarrekeningen aan hen uit”.

Samenwerking

Ruud: “Wij stellen de  jaarrekening samen, Stichting Audit Only besteedt de controle hiervan uit aan Koers!¡. Wat hierbij heel belangrijk is, is het vertrouwen in elkaar! Wij moeten er op kunnen vertrouwen dat Koers!¡ haar werk goed doet en vice versa. Koers!¡ brengt dan ook geen advies uit aan de klant, dat ligt bij Lokhorst. Wij zijn en blijven de adviserende accountant. Dus de rollen zijn strikt gescheiden en toch verweven. Maar dat vertrouwen is er vanaf het begin en blijkt na al die jaren nog steeds terecht. Dit heeft als resultaat dat deze samenwerking in de praktijk ook goed werkt.

Daarnaast passen onze bedrijfsidentiteiten ook goed bij elkaar. Als bedrijf stellen wij alles in het belang van de klant. Die staat altijd voorop. En dat is bij Koers!¡ook zo”.

Meerwaarde

Waar sommigen de controle als lastig, tijdrovend en soms zelfs zonder meerwaarde zien is het toch een verplichting. Wat is de meerwaarde van het inschakelen van een aparte controlepraktijk?Ruud: “De vertrouwensrelatie met je klant. Wanneer je beide, samenstellen en controle, doet kan de vertrouwensrelatie onder druk komen te staan. Dat probleem ondervang je door beide zaken te scheiden. Zo koppel je het advies geven los van de controle. De relatie komt niet onder druk te staan als de controle minder soepel loopt. En nu kan je als adviserend accountant het proces begeleiden en meer begrip voor de controlepraktijk opbrengen bij de klant. Dan nemen ze advies en tips sneller voor waar aan”.

Communicatie

Ruud: “Communicatie is van essentieel belang. Vanuit Koers!¡ komt er altijd een heldere schets over het tijdspad en de verwachtingen. Waarbij het wel van belang is dat de klant er dan ook voor zorgt dat alles op orde is. Er moeten deadlines gehaald worden en goede communicatie zorgt daarvoor. Natuurlijk heb je in de controle ook wel eens bevindingen die naar voren komen maar toch niet blijken te kloppen. Met goede communicatie komt dit eerder aan het licht en kan je de zaken eerder op elkaar afstemmen. Goed blijven checken en overleggen. Bij ons klopt het allemaal”.

Hoe zou jij Koers!¡ omschrijven?

Ruud: “Betrouwbare partner”.

Neem contact op met Koers!¡

Relevante artikelen